top of page
  • shai835

צעדים להאצת אנרגיה מתחדשת בישראל - התמודדות עם חסמים ואתגרים


במסמך זה ריכזנו צעדים קונקרטיים ומעשיים אשר יישומם יאפשר להאיץ את המעבר של ישראל למשק אנרגיה דל פליטות, המבוסס על אנרגיה מתחדשת. ההמלצות הניתנות בו תואמות למצב משק החשמל בכלל, והאנרגיות המתחדשות בפרט, נכון לסוף שנת 2022 . חלק מההמלצות והצעדים המוצעים נועדו ליישום בטווח הזמן המיידי. אחרים הינם אבני בסיס לפיתוח משק החשמל בטווח הארוך.

צעדים למשק מבוסס אנרגיות מתחדשות
.pdf
הורידו את PDF • 1.24MB

248 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page