top of page
  • shai835

וובינר: האצת חיבור אנרגיה מתחדשת לרשת עם ד"ר נורית גל


החיבור לרשת מהווה כיום חסם מרכזי לעמידה ביעד של 30% אנרגיה מתחדשת בשנת 2030. תוכנית פיתוח הרשת שגיבשה חברת ניהול המערכת מתוכננת לתת מענה לחיבור הנדרש, אולם התהליך הארוך הנדרש לאישור והקמת הרשת מעלה חשש שהתוכנית לא תאפשר עמידה ביעד במועד הנדרש.


ביום שני 27 בפברואר, בוובינר בחסות NZO ו EnergyCom.IL קהילת החדשנות באנרגיה, תציג ד"ר נורית גל את מחקרה המראה כיצד ניתן למצות את הרשת הקיימת כדי לגשר על הפער. יגיבו למחקר נציגי משרד האנרגיה, רשות החשמל, חברת החשמל וחברת נגה.פתרונות משלימים להאצת חיבור אנרגיה מתחדשת לרשת
.pdf
Download PDF • 5.62MB43 צפיות0 תגובות
bottom of page