top of page

פרויקט NZO (שמשמעותו Net ZerO Emissions) פועל החל משנת 2019 להאצת המעבר של מדינת ישראל למשק מבוסס אנרגיה מתחדשת, באמצעות מחקר ומעורבות בשיח ובמדיניות הממשלתית. 

הצוות כולל מומחים מתנדבים מתחומים שונים המסייעים בפיתוח מודלים, כלים והמלצות למעבר מהיר לאנרגיות מתחדשות, תוך שמירה על ביטחון אנרגטי ובהתבסס על הנחות שמרניות. במקביל לכך, חברי הצוות מתבצעים עבודת שטח לזיהוי חסמים במעבר לאנרגיה מתחדשת. 

הפרויקט, שהוקם ביוזמת מרכז השל לקיימות, משרטט מפת דרכים למעבר משק האנרגיה הישראלי לאנרגיה מתחדשת, בעזרת שורת מחקרים, ניירות עמדה ועבודות שטח יישומיות.

פרויקט NZO

bottom of page