top of page

צוות הדאטה של פרויקט NZO פועל להנגשת מידע בנושא ייצור אנרגיה מתחדשת בישראל.

הצוות מייצר ניתוחי מידע מעניינים בתחום ומשווה את המידע הקיים עם יעדי הממשלה לצורך קידום המעבר של ישראל למשק חשמל מבוסס אנרגיה מתחדשת.

הצוות מורכב ממומחי תוכן ואנליזה המתנדבים בפרויקט.

מקורות מידע: נתוני ייצור אנרגיה חצי-שעתיים, חברת ניהול מערכת החשמל "נגה"; בקשות לחיבור מערכות PV ותשובות מחלק לבקשות אלו, חברת החשמל ורשות החשמל.

 

לחצו כאן לצפייה בתמהיל ייצור האנרגיה בזמן אמת בחלוקה לטכנולוגיות (חברת "נגה").

 

פרויקט NZO פועל להנגשת מידע בנוגע לייצור אנרגיה מתחדשת לציבור הישראלי. מעוניינים להתייעץ איתנו? פנו אלינו בכתובת NZO@Heschel.org.il.

bottom of page