top of page

אבל בעולם מתחוללת מהפכה בתחום האנרגיה

 • העלות של סוללות ליתיום לאגירת אנרגית השמש ללילה, צונחת
 • אנרגיה סולארית היא האמצעי הזול ביותר לייצור חשמל כיום
כך יראו כל הבניינים בעתיד הלא רחוק

אבל בעולם מתחוללת מהפכה בתחום האנרגיה

 • העלות של סוללות ליתיום לאגירת אנרגית השמש ללילה, צונחת
 • אנרגיה סולארית היא האמצעי הזול ביותר לייצור חשמל כיום
כך יראו כל הבניינים בעתיד הלא רחוק

אבל בעולם מתחוללת מהפכה בתחום האנרגיה

 • העלות של סוללות ליתיום לאגירת אנרגית השמש ללילה, צונחת
 • אנרגיה סולארית היא האמצעי הזול ביותר לייצור חשמל כיום

אבל בעולם מתחוללת מהפכה בתחום האנרגיה

 • אנרגיה סולארית היא האמצעי הזול ביותר לייצור חשמל כיום

אבל בעולם מתחוללת מהפכה בתחום האנרגיה

.

הרבה יאמרו ש-

100% אנרגיה מתחדשת זה לא אפשרי

כי עד 2050:

 • אוכלוסיית ישראל תגדל ל-16 מיליון

 • רוב התחבורה והתעשיה יעברו לחשמל

 • וצריכת החשמל תגדל פי 2.5

 • והמקור המתחדש העיקרי הוא השמש, שלא זורחת בלילה או בגשם

הרבה יאמרו ש-

100% אנרגיה מתחדשת

זה לא אפשרי

כי עד 2050:

אוכלוסיית ישראל תגדל ל-16 מיליון

רוב התחבורה והתעשיה יעברו לחשמל

וצריכת החשמל תגדל פי 2.5

והמקור המתחדש העיקרי הוא השמש, שלא זורחת בלילה או בגשם

הרבה יאמרו ש-

100% אנרגיה מתחדשת

זה לא אפשרי

כי עד 2050:

אוכלוסיית ישראל תגדל ל-16 מיליון

רוב התחבורה והתעשיה יעברו לחשמל

וצריכת החשמל תגדל פי 2.5

הרבה יאמרו ש-

100% אנרגיה מתחדשת

זה לא אפשרי

כי עד 2050:

אוכלוסיית ישראל תגדל ל-16 מיליון

רוב התחבורה והתעשיה יעברו לחשמל

וצריכת החשמל תגדל פי 2.5

הרבה יאמרו ש-

100% אנרגיה מתחדשת

זה לא אפשרי

כי עד 2050:

אוכלוסיית ישראל תגדל ל-16 מיליון

רוב התחבורה והתעשיה יעברו לחשמל

הרבה יאמרו ש-

100% אנרגיה מתחדשת

זה לא אפשרי

כי עד 2050:

אוכלוסיית ישראל תגדל ל-16 מיליון

הרבה יאמרו ש-

100% אנרגיה מתחדשת

זה לא אפשרי

כי עד 2050:​

הרבה יאמרו ש-

100% אנרגיה מתחדשת

זה לא אפשרי

___

או המשיכו לגלול וקראו את התקציר

עם טכנולוגיה קיימת בלבד, הראינו שזה אפשרי

בנינו סימולציה של ייצור החשמל בישראל, הזנו אותה בנתוני​ ייצור וצריכה אמיתיים, והדגמנו איך אנרגיה מתחדשת תתן מענה מ-8% היום ועד 95% ב-2050. התוצאה:

עם טכנולוגיה קיימת בלבד, הראינו שזה אפשרי

בנינו סימולציה של ייצור החשמל בישראל, הזנו אותה בנתוני​ ייצור וצריכה אמיתיים, והדגמנו איך אנרגיה מתחדשת תתן מענה מ-8% היום ועד 95% ב-2050. התוצאה:

עם טכנולוגיה קיימת בלבד, הראינו שזה אפשרי

בנינו סימולציה של ייצור החשמל בישראל, הזנו אותה בנתוני​ ייצור וצריכה אמיתיים, והדגמנו איך אנרגיה מתחדשת תתן מענה מ-8% היום ועד 95% ב-2050.

עם טכנולוגיה קיימת בלבד, הראינו שזה אפשרי

עם טכנולוגיה קיימת בלבד, הראינו שזה אפשרי

בנינו סימולציה של ייצור החשמל בישראל, הזנו אותה בנתוני​ ייצור וצריכה אמיתיים, והדגמנו איך אנרגיה מתחדשת תתן מענה מ-8% היום ועד 95% ב-2050. התוצאה:

ומה לגבי השטח הדרוש עבור האנרגיה הסולארית?

גם כאן, הראנו שהדבר אפשרי, תוך ניצול מיטבי של הקרקעות במדינה. כמה שיותר שימוש כפול בקרקע והימנעות מהפקעת שטחים פתוחים

ומה לגבי השטח הדרוש עבור האנרגיה הסולארית?

גם כאן, הראנו שהדבר אפשרי, תוך ניצול מיטבי של הקרקעות במדינה. כמה שיותר שימוש כפול בקרקע והימנעות מהפקעת שטחים פתוחים

ומה לגבי השטח הדרוש עבור האנרגיה הסולארית?

גם כאן, הראנו שהדבר אפשרי, תוך ניצול מיטבי של הקרקעות במדינה. כמה שיותר שימוש כפול בקרקע והימנעות מהפקעת שטחים פתוחים

ומה לגבי השטח הדרוש עבור האנרגיה הסולארית?

גם כאן, הראנו שהדבר אפשרי, תוך ניצול מיטבי של הקרקעות במדינה.

ומה לגבי השטח הדרוש עבור האנרגיה הסולארית?

.

וזה אפילו לא יותר יקר

אפשר להגיע ל-95% אנרגיה מתחדשת,
תוך שימוש מירבי בקרקעות קיימות,
בעלות דומה ואף נמוכה מהיעד הנוכחי של ״עסקים כרגיל״

וזה אפילו לא יותר יקר

אפשר להגיע ל-95% אנרגיה מתחדשת,
תוך שימוש מירבי בקרקעות קיימות,
בעלות דומה ואף נמוכה מהיעד הנוכחי של ״עסקים כרגיל״

וזה אפילו לא יותר יקר

אפשר להגיע ל-95% אנרגיה מתחדשת,
תוך שימוש מירבי בקרקעות קיימות,
בעלות דומה ואף נמוכה מהיעד הנוכחי של ״עסקים כרגיל״

וזה אפילו לא יותר יקר

.

השתכנעתם?

זולה

נקייה

אמינה

מבוזרת

צודקת

פאנלים סולאריים בשילוב סוללות זולים יותר מכל אמצעי יצור אחר

מבוססת על שמש

0 גזי חממה

0 זיהום אויר

אינספור מקורות ייצור ואגירת חשמל יספקו ביטחון ועצמאות אנרגטיים

מאות אלפי משפחות, בתי עסק ומוסדות יהנו מאנרגיה זולה

מייצרת הזדמנות להשאיר לילדינו את העולם כפי שקיבלנו אותו

תוכנית לאומית לאנרגיה מתחדשת

bottom of page