top of page

ניתוח נתוני מערכות המזרימות חשמל דרך אסדרות סולאריות

בניתוח בקשות החיבור של מתקנים פוטו-וולטאיים בדו-שימוש (על גגות מבנים) ניתן לראות כי מרבית הבקשות הן עבור הקמה של מתקנים קטנים, עד 200 KW.

מספר בקשות לחיבור מערכות PV לרשת החשמל לפי גודל המערכות

מספר בקשות לחיבור מערכות PV למתח נמוך לפי גודל המערכות והתעריף השולי

מועד עדכון אחרון: אפריל 2024

bottom of page