top of page

פרויקט NZO מבצע מחקרי שטח ומדיניות להאצת המעבר לאנרגיה מתחדשת בישראל. המחקרים מסייעים בזיהוי חסמים במעבר לאנרגיה מתחדשת ברשויות מקומיות, ובפיתוח כלים לביצוע המעבר ברמה הארצית. 

פרסומים

bottom of page