top of page
  • תמונת הסופר/תRam Amar

איך מפסיקים לגרור רגליים ומובילים במאבק במשבר האקלים

בימים אלו נמצאת על שולחן הממשלה הצעת מחליטים למעבר לכלכלה דלת פחמן - הצעה הכוללת הצבת יעדים להפחתת פליטות גזי חממה ויעדים לאומיים בתחומי האנרגיה, התחבורה, התעשיה והפסולת. נפל בחלקנו מזל גדול לפרסם את התוכנית שלנו בעיתוי זה, מאחר והיא מראה אפשרות למימוש יעד שאפתני - 95% אנרגיה מתחדשת - תוך יצירת יתרונות רבים: כלכליים, בריאותיים, חברתיים וסביבתיים.


תכנית NZO בחנה במהלך השנתיים האחרונות את הישימות למעבר למשק אנרגיה דל פחמן בישראל. התכנית מבוססת על מודל ממוחשב אשר בחן אלפי תרחישים לאספקת החשמל בכל יום ובכל שעה במהלך 30 השנים הקרובות. התרחיש האופטימלי מראה כמה דברים מעניינים:

  • אפשר לייצר 95% מהחשמל ב-2050 מאנרגיות מתחדשות תוך שימוש בטכנולוגיה קיימת בלבד

  • העלות של 95% אנרגיות מתחדשות זולה יותר מאשר לא לעשות שום דבר

  • 90% מפליטות גזי החממה מייצור החשמל יצומצמו

המודל נשען על הנחות כלכליות וטכנולוגיות שמרניות המבוססות על מידע מגופי מחקר מוכרים (Bloomberg ו-NREL), ועדיין מראה שהמעבר לאנרגיות מתחדשות יחסוך למשק הישראלי כ-2 מיליארד ₪ בשנה בממוצע.


אנו קוראים לכם, ולממשלת ישראל:

שימו את עתיד ילדינו בראש סדר העדיפויות!

קבעו מדיניות לאומית למעבר לכלכלה דלת פחמן




אפילו ראש הממשלה כבר התחייב בועידת האקלים בדצמבר 2020, שישראל תעבור לאנרגיה מתחדשת עד 2050, שהיזמות הישראלית בתחום האנרגיה תקבל מילארדי דולרים של השקעות, ושניצור שיתופי פעולה עם שכנותינו בתחום האנרגיה. מילים כדורבנות:

כל העולם כבר שם: ארה״ב, אירופה, ואפילו סין.

הגיע הזמן שגם אנחנו.


70 צפיות0 תגובות
bottom of page